Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Hướng dẫn học tiếng Anh giao tiếp (Phần 1)

Hướng dẫn học tiếng anh giao tiếp (Phần 1)
I.Tổng quan về môn học
II. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tự học
III. Hướng dẫn học: Ngữ âm – Ngữ Pháp – Từ Vựng
IV. Hướng dẫn luyện: Nghe và Nói
I. Tổng quan môn học
A, Tài liệu cần thiết
- Bắt buộc:
+ Oxenden C. & Latham - Koenig C., 2008, New English File
Elementary. Student’s Book & Workbook. Oxford: Oxford
University Press.
+ Marks J., 2007, English Pronunciation in Use. Elementary.
Cambridge: Cambridge University Press.
B, Tài liệu tham khảo: Xem tài liệu tham khảo tại đề cương môn học
II. Xây dựng kế hoạch tự học
* Xác định mục tiêu
-  Bạn cần gì?
- Điểm mạnh/ yếu của bạn là gì?
- Lựa chọn phương tiện
- Trung tâm ngoại ngữ
- Học trực tuyến
- Tham gia CLB
- Tự học (Internet, TV, Radio, …)
- Lên kế hoạch cho hàng ngày/ tuần
- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch sau mỗi tuần
Các câu hỏi tiếng Anh cần thiết và thường dùngHoạt động 1:
Thảo luận trong nhóm 3-5 học viên
- Mục tiêu của bạn là gì?
- Bạn đang học tốt kỹ năng gì?
- Bạn yếu/ sợ kỹ năng nào nhất?
- Theo bạn, tại sao bạn sợ/ chưa học tốt kỹ năng đó?
- Phương pháp học tập nào phù hợp với bạn nhất?
- Bạn thích học 1 mình hay học theo nhóm?
- Theo bạn mỗi tuần bạn nên/ cần danh bao nhiêu giờ để nâng
cao/ cải thiện TA của mình?
- Etc,
Hoạt động 2:
Học viên làm việc theo nhóm 3-5 bạn
- Đọc KH tự học do GV phát (Handout 1) và đưa ra nhận xét
- Bạn có thích KH tự học ấy không?
- Phân bổ thời gian học có hợp lý không?
- KH ấy có phù hợp với bạn không? Phù hợp ở điểm nào? Chưa
phù hợp ở điểm nào?
Hoạt động 3:
Hãy lập KH tự học cá nhân, căn cứ vào những điểm sau:
- Nội dung học của học kỳ
- Thời gian biểu cá nhân
- Điểm mạnh, yếu của bản thân
- Phương pháp học phù hợp
- Điều kiện học tập của cá nhân
- Notes
- Tham khảo mẫu KH tự học tại Handout 2
- Tùy theo điều kiện của từng lớp GV có thể yêu cầu SV nộp KH tự
học cuối buổi học hoặc sau 1 tuần


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP