Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Hướng dẫn học tiếng anh giao tiếp (Phần 2)

Học Ngữ âm – Từ vựng – Ngữ pháp (Phần 2)
I. Ngữ âm
Mục tiêu
- Nhận diện và phát âm đúng các nguyên âm, phụ âm cơ
bản trong tiếng Anh.
- Phát âm đúng các nguyên âm dài, ngắn trong từ.
- Nhớ các ký hiệu phiên âm quốc tế để có thể đọc và phát
âm các từ cơ bản trong sách học.
- Nhớ một số âm câm có trong chương trình học.
- Nhận diện và phát âm đúng trọng âm trong từ đa âm tiết.
a, Nguyên âm (Vowel sounds)
Các nguyên âm: 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi.


Vị trí phát âm của các nguyên âm.

b, Phụ âm (consonant sounds)
Phụ âm: 24 phụ âm, chia 2 nhóm: hữu thanh và vô thanh.

c, Khác:
- Tập đọc phiên âm trong từ điển
- Cách phát âm “s” khi thêm “s” sau danh từ hoặc động từ
- Cách phát âm “-ed” khi thêm “-ed” vào sau động từ
- Âm câm trong: hour, guest, half, could

- Trọng âm từ và câu.
II. Từ vựng
MỤC TIÊU
- Có đủ lượng từ tối thiểu để thực hiện giao tiếp đơn giản hàng ngày như:
- Tả lớp học, nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày
- Kể về bản thân, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, kỳ nghỉ.
Nội dung:
Danh từ
Động từ
Khác
• quốc gia, quốc tịc
• vật dụng thường
thấy
• địa điểm/công trình
công cộng
• nghề nghiệp
• quan hệ gia đình
• hướng, giao thông
• thực phẩm, đồ uống
• hoạt động hàng ngày ở hiện tại và quá khứ
• các cụm động từ thông dụng
• dạng -ing trong HTTD
• mẫu câu với hate, love, like
• Tính từ: mô tả diện
mạo, tính cách
• Trạng từ: chỉ cách
thức cấu tạo từ
tính từ
• Giới từ: chỉ thời
gian, địa điểm
• Số từ: số đếm, số
thứ tự,chỉ thời gian
hiện tại, quá khứ

Hướng dẫn học:
Ghi và học từ theo chủ đề đã nêu.
• Đặt câu và sử dụng từ trong ngữ cảnh.
• Lập bảng để ghi nhớ loại từ.
• Lập bảng để ghi nhớ động từ có quy tắc và bất quy tắc.

III. Ngữ Pháp

MỤC TIÊU
- Sử dụng được cấu trúc ngữ pháp cơ bản để diễn đạt tình huống giao tiếp hàng ngày:
- Thông tin cá nhân, gia đình, sở thích
- Hỏi đáp thông tin đơn giản.
- Sử dụng đúng các cấu trúc câu cơ bản, cụm từ cố định,
cách diễn đạt theo công thức.

Nội dung
-  Danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
-  Chia động từ ở hiện tại đơn giản, hiện tại tiếp diễn, hiện
tại hoàn thành, quá khứ đơn giản.
-  Loại từ trong câu đơn, câu ghép.
- Cấu trúc going to
- Cấu trúc so sánh với tính từ.
+ So sánh bằng
+ So sánh hơn/kém với tính từ có từ 1-2 âm tiết
+ So sánh hơn/kém với tính từ có từ 2 âm tiết trở lên
-  Mẫu câu với like, would like to

Hướng dẫn học
- Danh từ đếm được chỉ:
+ sự vật, con vật: table, chair, cloud, cow, dog,…
+ người: man, child, doctor, ….
- Danh từ không đếm được chỉ:
+ chất liệu, chất lỏng: sand, butter, water
+ danh từ chung: electricity, music
+ danh từ chỉ khái niệm trừu tượng: satisfaction, love
- Lập bảng chia động từ ở các thời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP