Động từ khuyết thiếu

Như bạn đã biết, động từ là một thành phần vô cùng quan trọng trong một câu. Ngoài các động từ ta đã quen mặt như động từ to be (is, am, are, …), động từ chỉ hành động (eat, sing, sleep,…), một loại động từ nữa được dùng rất phổ biến là động từ khuyết thiếu – modal verbs.Động từ khuyết thiếu được sử dụng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán hay sự cần thiết…  Một số động từ khuyết thiếu phổ biến có thể kể tới là: can, could, should, may, might, must, will, would và shall. Ngày hôm nay hãy cùng học cách sử dụng các động từ khuyết thiếu này với EFC nhé. 

 1211.jpg
 1211.1.jpg
 1211.2.jpg
 1211.3.jpg
 1211.4.jpg
 1211.5.jpg
 1211.6.jpg
 1211.7.jpg
 1211.8.jpg

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử